Som una associació sense ànim de lucre

Creem campanyes de conscienciació dirigides a la població del nostre municipi

La Xarxa és l’entitat amb l’estructura necessària per dur a terme les accions conjuntament amb els associats, ja que comptem amb subvencions de la Generalitat i un conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu

Treballem i decidim de manera consensuada amb l'aportació de tots els associats, sempre defensant, proposant i vetllant pels interessos del comerç local de Cardedeu. Som totalment transparents en els exercicis i les accions que desenvolupem segons el pressupost obtingut.

Ens comuniquem mitjançant WhatsApp i correu electrònic, per zones, per comentar els temes necessaris. Hi ha una persona responsable de zona que és membre de la Junta i fa de nexe entre l’Ajuntament, la Junta i les zones. A part comptem amb la figura professional del dinamitzador.


Les formacions i cursos que m'ofereixen des de La Xarxa són realment útils per la gestió i dia a dia del meu comerç, sens dubte va ser una bona decisió associar-me .

Pepa Terron